top of page
stěna
Michaela Váňová
Tvůrce

Jmenuji se Michaela Váňová.

Vystudovala jsem herectví na Pražské konzervatoři, pár let Učitelství I. stupně ZŠ na PedF UK, ale svou cestu jsem našla až v propojení divadla se sociálním přesahem na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Propojuji tedy dvě profesní cesty: divadelní (aktuálně v divadle Minor, ve Studiu DVA a v souboru Geisslers Hofcomoedianten) a pedagogickou (v divadle Minor a na Katedře výchovné dramatiky na DAMU).

Mezi těmito dvěma směry vzniklo Divadlem.

Cesta k Divadlem

Cesta spíše divadelní

 

V roce 2007 jsem začala studovat herectví na Pražské konzervatoři a začala hrát v divadle Minor. Jako host v téměř neviditelné roli jsem si pomalu osahávala „velké divadlo pro děti“. Fascinovalo mě sledovat nadšené diváky a děti, které se setkávají s divadlem magickým, ne ušmudlaným (jaké jsem znala ze svého dětství z kulturních domů a „divadélek“ hraných pro školy v tělocvičně). Během studia se mi také splnil divadelní sen, stát se členkou tanečně - pohybového souboru Veselé skoky, ve kterém jsem hrdě tančila několik let až do konce jeho působení. Zkušenosti jsem pak začala využívat jako choreografka v Městském divadle v Mostě, v Divadle Na Vinohradech,  v souboru Kašpar v Celetné, v Geisslers Hofcomoedianten a v Malém divadle  v Českých Budějovicích. Několik let jsem učila step, tančila folklor a argentinské tango. Z nich jsem v choreografiích čerpala nejvíc. Ještě během studia jsem pár let hostovala v Divadle Na Vinohradech, v Divadle v Dlouhé (tím se mi splnil můj druhý divadelní sen) a v divadle Celetné. V roce 2011 si mě našli Geisslers Hofcomoedianten, soubor, který se věnuje novým formám barokního divadla. Od roku 2015 hostuji ještě ve Studiu DVA, kde si dodnes užívám velké jeviště, milé kolegy i radostnou atmosféru. 

V roce 2015 jsem v Minoru zrežírovala první inscenaci založenou na technice divadla fórum s názvem To byl jen vtip!. V roce 2019 jsem režírovala druhé fórum s názvem Dělej, sdílej! v Malém divadle v Českých Budějovicích, za kterou jsme získali cenu Jihočeské Thálie 2019 za divácky nejoblíbenější inscenaci Jihočeského divadla. Zkušenosti z této práce jsem pak sdílela se Sdružením D Olomouc při vytváření jejich nového prožitkového programu. V roce 2022 jsem režírovala na stejném principu v divadle Minor Jsem v pohodě... a v roce 2023 znovu v Malém divadle inscenaci To snad nemyslíš vážně?!!

V Geisslers Hofcomoedianten jsem s kolegyní vytvořila autorskou komedii dell`arte Dryáčnice aneb Čtyři kozy v bylinách. A v listopadu 2022 proběhla v mé režii premiéra batolecího představení Eyjú pro Damúzu. 

 

V červnu 2023 měla premiéru má inscenace Na každý chvilce záleží, která vznikla ve spolupráci s Nadací rodiny Vlčkových a jejím cílem je otevírat téma významu dětské paliativní péče široké věřejnosti. Hrajeme ji ve Werichově vile a na speciálních odborných akcích oboru paliativní péče. Na podzim jsem 

 

Právě teď vytvářím a režíruji inscenaci O motýlovi, který neuměl létat s nezávislým souborem Divadlo Na Kárce pro děti předškolního věku. Premiéru budeme mít v listopadu. Současně již chystám inscenaci pro děti v paliativní péči, která bude mít premiéru v lednu 2024.

Cesta spíše pedagogická

Během studia na konzervatoři jsem začala učit dramatickou výchovu. Postupovala jsem od nejmenších dětí v MŠ Beruška, pak v DDM Monet a v ZŠ Školní. Protože mi v učení bylo dobře, na 7 let jsem ještě přibrala výuku pohybu v Dětském divadelním studiu Prahy 5. Několik let jezdila jako členka inkluzivního divadla Jiné jeviště s přáteli do Neratova v Orlických horách pracovat s lidmi s mentálním postižením. Vytvářeli jsme společně divadelní představení, která jsme hráli v rámci našeho festivalu Menteatrál.

Necelé tři roky jsem studovala  Učitelství I. stupně ZŠ na PedF UK, kde jsem zjistila, že to moje cesta není.  Během studia jsem ale poznala Radka Marušáka, tehdejšího vedoucího Katedry výchovné dramatiky DAMU v Praze. Okouzlil mě svým pedagogickým i lidským přístupem a díky jeho seminářům jsem pochopila, co znamená dramatická výchova - že nejde o „nacvičování divadel na školní besídku“, ale o celostní rozvoj osobnosti člověka skrze nepřeberné množství divadelních postupů (hraní divadla je jen jeden z nich). Odešla jsem tedy studovat na Katedru výchovné dramatiky na DAMU. Získala jsem postupně tituly BcA, MgA. a Ph.D. s tématem divadla v paliativní péči a dnes tu jsem jako interní pedagog.

Ve školním roce 2017/2018 jsem vyučovala v hodinách Českého jazyka a literatury na Gymnáziu Na Pražačce v rámci celoročního studentského projektu dějiny divadla. V letech 2019 - 2022 jsem učila na Pedagogické fakultě předměty specializace dramatická výchova.

Od roku 2020 učím na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze.

 

Cesta dramatické výchovy a aplikovaného divadla

V rámci studia výchovné dramatiky jsem vytvořila koncepci vzdělávacích programů k inscenacím divadla Minor, které ji převzalo a já tu dodnes působím jako divadelní lektorka a garantka programů pro školy. Své divadelně - lektorské zkušenosti jsem od roku 2014 začala sdílet na mezinárodních konferencích. 

Na podzim roku 2017 jsem odjela na dvouměsíční stáž na divadelní fakultu školy Lewis & Clark College v americkém Portlandu. Chtěla jsem najít způsob, jak vytvořit inscenaci v českém jazyce, aby byla srozumitelná i pro diváky, kteří česky nemluví. Inspirovaly mě příběhy tzv. dětí Nicholase Wintona, které odjely daleko od domova a hledaly, jak se s tím vypořádat. Zajímalo mě, jestli bych zvládla propojit svou cestu divadelní a pedagogickou do tvorby autorské inscenace, která by měla výchovně-vzdělávací přesah, podporovala by krajnství, interkultuní smýšlení, přinášela divákům setkání s významnou částí naší historie, a zároveň si zachovala důležitou část národní identity - svůj jazyk. Inscenaci Přes HRAnice jsem tak hrála jak pro krajany v USA, Británii, na Islandu, ve Švýcarsku a Německu, ale stejně tak pro tamní rodiny a školy.

Jako druhou inscenaci pro krajany v zahraničí jsem v roce 2018 vytvořila Něsemy vám tu novinu. O rok později pak ještě přibylo Domů /ze života Bohuslava Martinů, které jsem znovu nazkoušela v Portlandu, tentokrát společně s dětmi z českých rodin.

V roce 2020 jsem v rámci doktorského studia vytvořila výzkumnou inscenaci Tam, kde končí oceán, která si hledá diváky na odděleních paliativní péče v nemocnicích. Hrála jsem ji pravidelně ve dvou nemocnicích v Praze. Postupně vzniklo i její pokračování s názvem Za zobákem. V roce 2022 jsem několik měsíců připravovala koncept herní práce a terapie loutkou na dětském oddělení Kliniky popáleninové medicíny ve Vinohradské nemocnici v Praze.

V září 2022 jsem začala spolupracovati s Nadací rodiny Vlčkových na projektu Umění v paliativní péči. Získala jsem stipendium, které mě nasměrovalo k propojení dosavadní zkušeností pedagogických, divadelních i sociálních, abych se připravila na práci herní specialistky v paliativní péči. V září 2023 jsem dokončila dvouletý mezinárodní výcvik Gestalt Theatre s 275 hodinami nových dovedností, zkušeností a poznatků. Nyní hledám způsob, jak „gestalt“ principy využívat v paliativní péči.

V lednu 2024 jsem spoluzaložila Vlaštovku, centrum pro umění a herní práci v paliativní péči, díky které pokračuji v rozvíjení nových cest a propojování divadla, pedagogiky a sociálního přesahu.

Absolvované kurzy k herní práci:

2023         Sensory Games for Autistic Individuals and Their Families /Kelly Hunter, MBE, 1h

2023         Kurz ICPCN – Úvod do dětské paliativní péče /PhDr. Jitka Barlová Ph.D., MUDr. Pavel Rozsíval, 18h

2023         Stáž v týmu herních specialistek v Noah's Ark Children's Hospice v Londýně /Victoria Kempster, Anna Lawrence, Ellie Butcher, 50h

2023         Mindful Music Making /Ping Ho, MA, MPH and Karen Calhoun, MM Arts & Healing Initiative, 2h

2023         Bringing nature-based intervensions into professional and personal practise /Kit Kline, Sydney Centre for Creative Change, 1h

2023         Supporting Children through Family Change /Natalie Crake, Sydney Centre for Creative Change, 3h

2023         Infant Mental Health and Therapeutic Messy Play /Professor Sue Jennings PhD., Sydney Centre for Creative Change, 3h

2023         Stones fot therapy /Katerina Bolshakova /Sydney Centre for Creative Change, 1h

2023         Play Therapy for Children and Families - Coping with Loss /Liana Lowenstein, Canadian Association for Play Therapy, 12h

2023         Puppetry in a Play Therapy Setting /Gregory P. Lubimiv, Canadian Association for Play Therapy, 6h

2023         Aromaterapie v paliativní péči /Madeleine Kerkhof, Škola Aromaterapie&Bylinky z.s., 18h

2022/23   Gestalt Theatre /Diego Miguel Marín Romera, Tomáš Andrášik, Veronika Nýdrlová, Gestalt Theatre, z. s., dvouletý sebezkušenostní výcvik, 275h

2021          Awe and Gratitude for Healing, Renewal, and Social Action Online Training /UCLArts & Healing, CA, 3h

2021          Creative Rituals for Processing Grief & Celebrating Life /Gabrielle Kaufman, Jennie Linthorst, Stacie Yeldell, 3h

2021          Living Arts Playback Theatre Ensemble: Free Special Performance /Armand Volkas, 1,5h

2021          Dance/Movement Therapy: Transformation Through the Healing Art of Dance /Marcia B. Leventhal, 3h

2021          Dance for All Facilitator Training: Movement Curriculum for Social Emotional Learning /Clory Rossi-Shewan, Vicki Alvarez, 7h

2021          Online Foundation Course in Neuro-Dramatic-Play /Professor Sue Jennings PhD., 3h

2021          Mayhem & Meltdowns: a Neuro-Dramatic-Play approach /Professor Sue Jennings PhD., Sydney Centre for Creative Change, 3h

2021          Supporting Grieving Children: Creative Therapy Interventions and Practical Strategies /Beaté Steller, Sydney Centre for Creative Change, 3h

2021          Sandplay Therapy: Not Just for Children /Jacki Short, Sydney Centre for Creative Change, 3h

Účast na konferencích, média,
publikační činnost:

 

2023         Poster - prezentace výzkumu aplikovaného divadla v paliativní péči – Kickoff TAH, UMPRUM, Praha

2023         Tam, kde končí oceán /divadlo v paliativní péči – workshop na sympoziu Péče o duši, Katedra sociální pedagogiky MU v Brně

2023         Péče uměním do posledního dechu – příspěvek na sympoziu Péče o duši, Katedra sociální pedagogiky MU v Brně

2023         Dokud se smějeme a pláčeme, jsme naživu. O divadle na konci života s herečkou Michaelou Váňovou - rozhovor pro podcast Cesty domů

2023         Paliativní divadlo: Jaké to je hrát pro umírající lidi. A proč to dělat - rozhovor pro magazín vysokých škol Univerzitas

2023         Váňová M.: S dětmi do divadla, Nakladatelství AMU. K dispozici zde: https://namu.cz/s-detmi-do-divadla 

2022         Vzdělávání divadlem – rozhovor pro podcast festivalu Bábkarská Bystrica 2022, Banská Bystrica, Slovenská republika            

2022         Umění v paliativní péči – příspěvek na konferenci Utrpení v hospicové paliativní péči, Havlíčkův Brod

2022         Krčmářová T., Tomková A., Váňová M.: Reflexe pedagogického potenciálu divadla fórum pro vzdělávání žáků a profesní rozvoj

                 pedagogů. Komenský - článek v odborném časopisu pro učitele základní školy

2021          Kvalitní divadlo pro děti – rozhovor pro autorskou dvojici Janek & Natálka

2021          Dokud lidi pláčou, tak žijí – rozhovor pro Podcast Blesk.cz

2021          Divadlo v paliativní péči – webinář pro Centrum paliativní péče v Praze

2021          Nejnovější režisérka GH Míša Váňová – rozhovor pro podcast Geisslers On Air

2021          Váňová M.: Umění (být) na konci života - článek v odborném recenzovaném časopisu Paliativní medicína

2020         Divadelní lektoři načechrávají v posledních letech i české diváky – rozhovor pro pořad Art Café, ČRo, Praha

2020         Pedagog jako divadelní průvodce aneb Divadlo očima lektorek – rozhovor pro Klub mladých diváků, Praha 

2020         Váňová M.: Lekce nemusí být dokonalá, ale poctivá článek v oborovém časopisu Tvořivá dramatika

2018          Váňová M.: Příběh Dorothy Heathcotové článek v oborovém časopisu Tvořivá dramatika

2017          Dramatická výchova v ČR – příspěvek na konferenci Moderní divadlo ve společnosti: diagnóza, prognóza, terapie, Lvov, Ukrajina

2017          Váňová M.: Se třídou do divadla - článek v oborovém časopisu Tvořivá dramatika

2015          Divadelní lektor v divadle Minor – příspěvek na setkání Střed zájmu: Divadelní lektor – luxus, nebo nezbytnost? v ND Praha

2015          Spolupráce divadel a škol – příspěvek na konferenci Divadelního ústavu v rámci projektu Konkurs im. Jan Dorman, Varšava, Polsko

bottom of page