top of page
stěna
Příběhy
Příběhy z divadelních setkání
O projektu
O projektu

Divadlem je název autorské divadelní tvorby, která se zaměřuje na sociální změnu, setkání a pomoc druhým. Pod tímto názvem se skrývají divadelní inscenace, které hledají cesty, jak skrze divadelní zážitek ukazovat věci nové, zapomenuté a těžko uchopitelné. Hledají způsob, jak skrze divadlo a divadelní prožitek druhé podpořit, rozvíjet a těšit.

Michaela Váňová profil

Rozhovor o projektu Divadlem a zkušenostech z hraní v paliativní péči

pro Blesk Podcast

Repertoár

Inscenace

Herečka - židovská dívka Hana

Divadelní představení inspirované příběhy dětí tzv. Kindertransportu pro

krajany a žáky základních škol

Tučňák Augusto

Dobrodružná desková divadelní hra hledání cesty domů​ pro

pacienty v paliativní péči

Tučňák Augusto

Podmořská divadelní lovestory o hledání radosti a přátelství pro

pacienty v paliativní péči

bottom of page